Långa - Axel Larsson

art:Långa (Molva molva)
vikt:250
längd:35
fångstplats:Ett Vrak Nära Vinga
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: