Lax - Axel Larsson

art:Lax (Salmo salar)
vikt:
längd:85
fångstplats:Vänern
metod:Trolling
bete:Löja
fångstdatum:
uppdaterad: