Lake - Axel Larsson

art:Lake (Lota lota)
vikt:650
längd:50
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: