Gädda - Axel Larsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:3200
längd:75
fångstplats:Båven
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2018-07-22
uppdaterad: