Elritsa - Axel Larsson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:7
längd:7
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: