Gärs - Axel Larsson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:5
längd:6
fångstplats:Stora Delsjön
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad: