Slätvar - Adam Alexanderssson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:370
längd:33
fångstplats:Tjuvahålan, Halmstad
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:2011-07-16
uppdaterad:2014-05-24 17:37:02