Lerstubb - Axel Larsson

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:4
längd:5
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2019-09-11
uppdaterad: