Mindre kungsfisk - Axel Larsson

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:350
längd:29
fångstplats:En Topp Nära Tistlarna
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: