Näbbgädda - Axel Larsson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:300
längd:75
fångstplats:Styrsö
metod:Flötmete
bete:Makrill
fångstdatum:2019-07-21
uppdaterad: