Röding - Axel Larsson

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2100
längd:61
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:Löja
fångstdatum:2017-09-23
uppdaterad: