Sandstubb - Axel Larsson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:10
längd:7
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-21
uppdaterad: