Småspigg - Adam Alexanderssson

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:5
fångstplats:Bjärsteds kurra
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-25 17:56:51