Skrubbskädda - Axel Larsson

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:680
längd:38
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2020-09-15
uppdaterad: