Storspigg - Axel Larsson

art:Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
vikt:5
längd:7
fångstplats:Styrsö
metod:Frilina
bete:Gulp
fångstdatum:2020-06-14
uppdaterad: