Stensimpa - Adam Alexanderssson

art:Stensimpa (Cottus gobio)
vikt:30
längd:12
fångstplats:Hörröd, damm
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2003-04-20
uppdaterad:2014-05-25 17:58:00