foto: Patrik Andersson

Slätvar - Patrik Andersson

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Sillstrilma
fångstdatum:2020-08-15
uppdaterad:2020-08-15 19:14:33