foto: Jesper

Slätvar - Johnny Priore

art:Slätvar (Scophthalmus rhombus)
vikt:840
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Bottenmete
bete:Tobis
fångstdatum:2020-08-15
uppdaterad:2020-08-16 18:30:55