Ål - Iris Sundgren

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:800
längd:65
fångstplats:Humsjön
metod:Frilina
bete:Mask,majs,räka
fångstdatum:2020-06-21
uppdaterad: