Öring - Iris Sundgren

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:350
längd:31
fångstplats:Tylösand
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-07-16
uppdaterad: