Svart smörbult - Iris Sundgren

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:55
längd:15
fångstplats:Styrsö
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-21
uppdaterad: