Stäm - Iris Sundgren

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:150
längd:18
fångstplats:Bottenviken
metod:Pimpelfiske
bete:Maggot
fångstdatum:2019-03-16
uppdaterad: