Sutare - Iris Sundgren

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:2120
längd:56
fångstplats:Humsjön
metod:Frilina
bete:Mask, Majs,räka
fångstdatum:2020-06-13
uppdaterad: