Sjustrålig smörbult - Iris Sundgren

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:5
längd:5
fångstplats:Styrsö
metod:Kikfiske
bete:Tångräka
fångstdatum:2020-05-15
uppdaterad: