Skrubbskädda - Iris Sundgren

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:550
längd:37
fångstplats:Rosenlundskanalen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-10-15
uppdaterad: