Sandstubb - Iris Sundgren

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:6
längd:6
fångstplats:Skintebo Bryggor
metod:Kikfiske
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-28
uppdaterad: