Sandskädda - Iris Sundgren

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:200
längd:25
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-05-11
uppdaterad: