Rödspätta - Iris Sundgren

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:100
längd:25
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-07-21
uppdaterad: