Svart smörbult - Adam Alexanderssson

art:Svart smörbult (Gobius niger)
vikt:
längd:15
fångstplats:Halmstad, Grötvik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-25 18:01:34