Regnbåge - Iris Sundgren

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:2100
längd:56
fångstplats:Härlanda Tjärn
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2016-03-14
uppdaterad: