Mört - Iris Sundgren

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:420
längd:25
fångstplats:Vallgraven, Göteborg
metod:Bottenmete
bete:Maggot,majs
fångstdatum:2017-07-02
uppdaterad: