Näbbgädda - Iris Sundgren

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:500
längd:70
fångstplats:Överön
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2019-06-26
uppdaterad: