Makrill - Iris Sundgren

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:820
längd:46
fångstplats:Torholmen
metod:Häckla
bete:Häckla
fångstdatum:2016-07-10
uppdaterad: