Mindre kungsfisk - Iris Sundgren

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:220
längd:30
fångstplats:Spemor
metod:Bottenmete
bete:Sill,räka
fångstdatum:2020-08-08
uppdaterad: