Gärs - Iris Sundgren

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:50
längd:13
fångstplats:Vallgraven, Göteborg
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-07-07
uppdaterad: