Gädda - Iris Sundgren

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:2000
längd:68
fångstplats:Mjörn
metod:Trolling
bete:Wobbler
fångstdatum:2020-08-13
uppdaterad: