Glyskolja - Iris Sundgren

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:230
längd:24
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-11-30
uppdaterad: