Färna - Iris Sundgren

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:150
längd:23
fångstplats:Vallgraven, Göteborg
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2018-09-13
uppdaterad: