Elritsa - Iris Sundgren

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:20
längd:12
fångstplats:Delsjöbäcken
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2020-06-17
uppdaterad: