Taggmakrill - Adam Alexanderssson

art:Taggmakrill (Trachurus trachurus)
vikt:30
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Microhäckla
bete:
fångstdatum:2013-10-03
uppdaterad:2014-05-25 18:05:04