Benlöja - Iris Sundgren

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:30
längd:20
fångstplats:Delsjön
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-07-10
uppdaterad: