foto: Jim Larsson

Berggylta - Jim Larsson

art:Berggylta (Labrus bergylta)
vikt:800
längd:
fångstplats:Ramsvik
metod:Bottenmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:1987-07-14
uppdaterad: