foto: Jim Larsson

Blågylta - Jim Larsson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:440
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2017-07-19
uppdaterad: