foto: Bo Johansson

Braxen - Jim Larsson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:4500
längd:72
fångstplats:Hossmoån
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2014-08-10
uppdaterad: