Bäckröding - Jim Larsson

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:500
längd:
fångstplats:Långevattnet
metod:Spinn
bete:Black Bee, Silver
fångstdatum:1985-05-13
uppdaterad: