foto: Jim Larsson

Elritsa - Jim Larsson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Västerdalälven
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2017-07-28
uppdaterad: