Fjärsing - Jim Larsson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:320
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: