foto: Jim Larsson

Groplöja - Jim Larsson

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:2
längd:7
fångstplats:Skinnaregölen
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-07-09
uppdaterad: