Tejstefisk - Adam Alexanderssson

art:Tejstefisk (Pholis gunnellus)
vikt:19
längd:19
fångstplats:Halmstad, Grötvik
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2008-05-08
uppdaterad:2014-05-25 18:09:14