foto: Tom Larsson

Gädda - Jim Larsson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:11760
längd:
fångstplats:Vänern
metod:Spinn
bete:Svartzonkertail
fångstdatum:2015-10-31
uppdaterad: